bijan

Friday, March 30, 2007

شش فروردین زادروز زرتشت

شش فروردین زادروز نخستین پیام آور خرد راستی شادی و دوستی اشوزرتشت به دوستدارانش فرخنده باد

Saturday, March 17, 2007

نوروز persian new year
نگه کن باد فروردین که جان پرداز می آید
تو گویی موکب کوروش سوی شیراز می آید
زمین می رقصد از نوروز کوهستان خروشان است
بهار عشوه گر را بین چو سرو ناز می آید
فلک خندان ملک شادان ز نوروز شهنشاهان
نگر بر خیل اهریمن که افسون ساز می آید
هزار و بلبل و کوکو به سیر سنبل و شب بو
که گیتی را دگر سال و دگر آغاز می آید
فرا رسیدن سال ٧٠٢٩میترایی و ٣٧٤٥یکتایی به همه ی ایرانیان خجسته باد

Sunday, March 04, 2007

پاینده باد راه دکتر مصدق


پیشوای من مصدق
مرد آزاد
مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید
من هر چه کنند در هوای تو دم خواهم زد
اما من به دانستن از تو نیازمندم
خود را ز من دریغ مکن
بگو که در هر لحظه کجایی و چه می کنی
تا بدانم در آن لحظه کجا باشم و چه کنم

گزیده ای از گفته های شریعتی به دکتر مصدق
چهارده اسفند سالروز درگذشت بزرگمرد ایران٬ دکتر مصدق را گرامی می داریم